در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تهران

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  2,100,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  2,100,000 ریال

  صندلی خالی : 8