در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تهران

جمعه 30 مهر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,600,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,600,000 ریال

  صندلی خالی : 8