در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تهران

جمعه 26 شهریور 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,600,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه شرق

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,600,000 ریال

  صندلی خالی : 25