در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تهران

پنجشنبه 14 مرداد 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,050,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,600,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 11