در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تبریز

پنجشنبه 14 مرداد 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 0